شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

*حمید جان تولدت مبارک*

یه وقت هایی هست که دوست داری مردت خواب باشه و خیلی حرف ها رو تو خواب بهش بگی! بگی:که بدون اون میمیری بگی:که از بودنش خدارو ممنونی بگی:که تمام دنیای تو،تو مردونگی اون خلاصه شده یا حتی آروم ببوسیش و خیالت تخت باشه که آروم خوابیده وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببریی..... عزیزم.... مهربانم.... تولدت مبارک..... تو را ... تمامی تو را ... نگاه مهربانت را ... غرور نهفته در صدایت را ... مهربانی هایت را ... همه را در امن ترین جای دلم جای می دهم. و هرصبح سرک می کشم به این دارایی عزیز . و شب ها هوشیار و نگهبان به خواب می روم. و اگرکسی از من بپرسد شغلت چیست؟؟؟ عاشقانه پاسخ می دهم : ...
3 خرداد 1395
1